изображение на буквата б

Консултиране

Център Пеперуда - София

Скрининг и оценка на подкрепящите и рискови фактори в различни области на житейското функциониране.

Консултиране и определяне на необходимите нива на грижа за всеки един човек спрямо неговите нужди и предпочитания.

Обсъждане на достъпността и възможността за участие в определен тип програми за психосоциална рехабилитация и лечение.

изображение на буквата в

Рехабилитационна Програма

Център Пеперуда - София

Целта на рехабилитационната програма е да подпомогне човека да достигне удовлетворителен за себе си начин на живот без зависимости.

Програмата е насочена към хора, с проблемна употреба или зависимост към алкохол, наркотици и лекарствени средства, хазарт, които са навършили пълнолетие.

Акцентът в център "Пеперуда" е върху изграждането на съответващ на нуждите на човека индивидуален терапевтичен план.

изображение на знакът плюс

Терапевтичен екип

Център Пеперуда - София

Екипът на център "Пеперуда" е съставен от професионалисти в областта на индивидуалната, семейната и груповата психотерапия и консултиране.

Нашата цел е въвеждането на практики, отговарящи на съвременните стандарти в областта на консултирането и рехабилитацията на зависимости.

Стремежът ни е да предложим достъпна и качествена услуга, отговаряща на специфичните нужди на всеки човек.